K-RELAX, súkromná škola masérov v Žiline.

Vítame všetkých budúcich aj pokročilých masérov už aj v Žiline.
Poriadame :

  • základné kurzy schválené MŠ SR
  • nadstavbové kurzy, ktoré slúžia na rozšírenie si vedomostí a zručností v oblasti masáží

Cieľom základných kurzov je osvojenie si vedomostí z oblastí anatómie, fyziológie, prvej pomoci, hygieny a predmetov, ktoré sú nevyhnutné a potrebné k vykonávaniu masáži a regenerácii, a to pod odborným vedením sa naučiť a osvojiť si správnu techniku a metodiku masérskych hmatov a taktiež si osvojiť jednotlivé druhy a správne uplatnenie masáži lokálnych alebo celkových.

Kurzy sú určené pre absolventov SŠ s maturitou, ktorí majú záujem o prácu v oblasti regenerácie a rekondície pre širokú verejnosť a športovcov. Po úspešnom ukončení týchto kurzov môžu absolventi pôsobiť ako profesionálni pracovníci v danom odbore, resp. je to aj možnosť získať rekvalifikáciu pre nezamestnaných jedincov.

Úspešný absolvent bude po skončení kurzu pripravený pracovať samostatne, bude schopný verejnosti a športovcom podávať masáže pri rôznych stavoch telesnej a psychickej výkonnosti, ďalej bude pripravený poskytovať aj poradenstvo a úkony v oblasti regenerácie - zotavovania.

Výučba prebieha v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 13.30 hod. a od 14.30 hod. do 19.00 hod., v sobotu od 9.00 do 19.00 hod.


V závere kurzu absolvent vykoná záverečnú skúšku a to z teoretickej a praktickej časti. Úspešným absolventom bude vystavené osvedčenie o odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou, akreditáciou MŠ SR.