Katarína ŽILINČÁROVÁ
zakladateľ súkromnej školy masérov K-RELAX v Žiline
úspešný absolvent kurzu klasická masáž so zameraním na šport v r.2001
výučba praktickej časti klasickej masáže
Prom.Ped.Vladimír OHRÁDKA
ukončená FTVŠ ÚK odbor pedagogický smer telesná - geografia
výučba teoretickej časti masáže
MUDr. František MICHALIČKA
absolvent LF Univerzita Karlova Hradec Králové, atestácia: ortopédia I.stupeň, ortopedická protetika, telovýchovné lekárstvo
výučba anatómie, fyziológie a prvej pomoci
Ing. Mgr. Miroslav ČÁPEK
ukončená Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave odbor psychológia
výučba psychológie
Ing. Oľga LONCKOVÁ
absolventka Agronomickej fakulty VŠ poľnohospodárskej v Nitre obor fytotechnický
vedúca odboru hygieny životného prostredia a vedúca oddelenia hygieny životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Žilina
výučba hygieny a epidemiológie
Ing. Milan ZAJAC
ukončené štúdium na VŠ dopravy a spojov v Žiline
absolvent kurzu klasickej masáže so špecializáciou pre šport v r.1992
pracuje v oblasti regenerácie ako masér
výučba praktickej časti masáže
Miroslav KRÁLIK
absolvent inštitútu Tradičnej čínskej medicíny v Prahe
prednáša a vyučuje Akupresúru Tui-na - čínska tlaková masáž a Bankovanie s moxovaním
Ľudmila Haffnerová
absolventka SZŠ, majiteľka relaxačného zariadenia v Pezinku, absolventka kurzu refl.masáže chodidiel v Budapešti
prednáša a vyučuje reflexnú masáž chodidiel
Ľudmila Smreková
absolventka medzinárodnej školy ISS v Taliansku
prednáša a vyučuje Shiatsu a Thajskú masáž  
Ing. Petrisková Jana
absolventka Univerzity tradičnej čínskej medicíny v Chengdu a členka Českej lymfologickej spoločnosti
vyučuje lymfodrenáž, Dornovu metodu a Breussovu masáž, reflexnú masáž rúk