Oberon je nelineárny kvantový generátor.
Je to prístroj, ktorý meria vitálnu silu a bol vyvinutý za účelom zachytenia zmien v histologických,
alebo cytologických štruktúrach organizmu. Prístroj sníma za pomoci hlavových senzorov
a laserového snímača informácie z nestabilných magnetických polí mozgu.


OBERON JE DIAGNOSTICKÝ PRÍSTROJ ODHAĽUJÚCI ZMENY V ORGANIZME

Oberon je postavený na spektrálnej analýze vírivých magnetických polí biologického organizmu. Tieto signály sú potom vyhodnotené počítačom a stav jednotlivých orgánov a štruktúr sa porovnáva s grafmi a vzorkami uloženými v databáze.

Prístrojom robíme aj terapiu a určujeme vhodný bioinformačný prípravok, čaj Diochi a ďalšie doplnky výživy pre zharmonizovanie a celkovú regeneráciu organizmu.

Zistenie momentálneho stavu organizmu pomocou diagnostických metód.

Diagnostický prístroj OBERON patrí v celostnej a prírodnej medicíne k najmodernejším prístrojom. Je jedným z výstupov kozmického výskumu ruského inštitútu praktickej psychofyziky.

Hlavnou časťou sú hlavové senzory (snímače) s magnetickými induktormi (prevodníkmi) a hlavový laserový snímač. Tieto snímajú informácie z nízkych magnetických polí mozgového centra. Tieto informácie (signály) sú potom zosilnené a pomocou softwaru prevedené do počítača na obrazovku. Vyhodnocovanie stavu ľudského organizmu je vykonané porovnaním dát diagramu (grafu) s etalónom (vzorkou) uloženou v databáze softwaru. Takto je možno zachytiť stavy a zmeny vlnových charakteristík rôznych telových tkanív, jednotlivých buniek, a dokonca separátnych enzýmov a hormónov. Prístroj dokáže automaticky nastaviť frekvenciu hlavových impulzov, rovnako pomocou rôznych matíc vyobrazených magnetických oscilácií môže samostatne v tele objaviť a korigovať defekty a patológie v orgánoch a telových bunkách. Vďaka vstavanému EAV zároveň dokáže zaznamenať frekvenčné poruchy preparátov a súčasne vykonať porovnanie medzi všetkými dostupnými preparátmi, ktoré sú uložené v pamäti počítača i medzi tými, ktoré si sami donesiete. Ďalej zvláda zistiť známky patologických procesov tak, že môžu byť nájdené najvhodnejšie lieky.

Ďalej umožňuje:
  • kvalitatívne vyhodnotenie stavu funkcií tela formou aktuálnej analýzy
  • kontrolu efektívnosti a účinkov terapií, ktoré sú k ovplyvneniu tela použité
  • umožňuje analýzu dynamiky zmien a stavu funkcií tela počas liečby
  • dokáže v predstihu 5 rokov upozorniť na vznikajúce disharmónie v organizme (zápaly, kožné ochorenia, obličkové a žlčové kamene, očné chyby, cysty, rakovinu atd.)
  • vhodný ku kontrole účinkov akejkoľvek liečby, akýchkoľvek liečiv, vitamínov, potravinových doplnkov, bylín, všetkých druhov terapií, aké existujú
  • prístrojom je možné zistiť prítomnosť cholesterolu v krvi, určiť osobné alergény, vyšetriť stupeň
  • osteoporózy

Odporúčame absolvovať minimálne 1x ročne. V prípade zdravotných problémov - individuálne podľa potreby.

Diagnostika s konzultáciou a návrhom riešenia trvá cca 1 - 1,5 hod.